Přeprava dřeva a sypkých materiálů

Přeprava dřeva je jednou z hlavních činností, které daly v roce 1993 vzniknout samotné akciové společnosti KOTRLA. Od prvopočátku tvořila přeprava dřeva neodmyslitelnou součást obchodních aktivit firmy, spojených s nákupem a prodejem surového dřeva. Hlavním principem po celou tuto dobu je poskytnout zákazníkům komplexní balík služeb, tj. od poradenské činnosti, přes zprostředkování či přímý nákup a prodej dřeva, až po jeho finální přepravu.

V přímé návaznosti na náš výrobní a zpracovatelský provoz pily v Hranicích na Moravě, zajišťujeme vedle přepravy surové dřevní hmoty také přepravu sypkých materiálů, tj. piliny, štěpky a kůry.