Přeprava zboží

Přepravu zajišťujeme jak v rámci ČR, tak po zemích EU a mimo ně. Jsme držiteli Certifikátu managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009 na provozování vnitrostátní a mezinárodní dopravy a spedice.

 

Systémy přepravy

MILK RUN

Realizována převážně v podmínkách průmyslové výroby pro automobilový sektor, ale i v jiných odvětvích výroby. Tento systém přepravy využívá oboustranných transportů dopravy pro dodávku dílů nebo pro dodávku obalů k výrobním linkám. Přepravce má stanoven nejen přesný jízdní řád se zastávkami, ale také co nejefektivnější trasu. Cílem tohoto systém je efektivní využití materiálových zásob za předpokladu minimálního stavu skladových zásob.

PŘEPRAVY V REŽIMU VYMĚNITELNÝCH NÁSTAVEB (BDF)

Pro tento typ je specifické operativní řešení požadavků zákazníka.Skrze tento režim je možné ponechat přepravní nástavby přímo u zákazníka. Tím je umožněno operativní řešení nakládky a vykládky. Nesmírnou výhodou je minimalizace čekacích dob vozidla při tomto úkonu a zároveň možnost využití mobilního skladu prostřednictvím těchto nástaveb, za velmi výhodných podmínek. Jednotlivé nástavby lze u zákazníka průběžně vyměňovat.

Systém vyměnitelných nástaveb BDF

 

 

 

 

Podrobný popis systému BDF

Přepravované zásilky:

  • 0,1 kg - 25 000 kg
  • < 1 paleta - 99 palet
  • Svitky

Zajišťujeme:

Kusová a celovozová doprava

  • Přeprava svitků
  • Spediční a ostatní logistické služby
  • Přistavení vozidel různé nosnosti, druhu a vybavení
  • Satelitní monitoring vozidel a zásilek

Přeprava svitků

Jako jedni z mála se specializujeme na transport svitků, který zabezpečujeme pomocí systému Coilmulde. K tomuto účelu využíváme unikátní muldovou návěsovou techniku, s nosností do 25 t a o celkové délce prohlubně 8 840 mm.