Obchodní podmínky

Objednávka přepravy

 

Obvykle vyřizujeme konkrétní požadavky zákazníků na přepravu zásilky v rámci flexibilního dispečinku, kdy permanentně monitorujeme veškeré informace o našich volných přepravních kapacitách a aktuální dopravní situaci. Závazným podkladem pro objednání přepravy je vedle Dohody o přepravě zásilky v mezinárodní silniční dopravě, nákladní list, tzv. CMR.

Převzetí zásilky

Dle dohodnutých podmínek musí nákladní list CMR obsahovat minimálně nutné údaje k tomu, aby mohla být smlouva o přepravě řádně uzavřena. Jedná se o:

  • Označení odesílatele a příjemce
  • Místo odeslání a místo určení
  • Obsah zásilky
  • Váha a objem zásilky
  • Příp.vyznačení přepravní trasy

Zjevný stav zásilky v okamžiku jejího převzetí a případné zjištěné nesrovnalosti vyznačujeme v nákladním listě. V okamžiku převzetí zásilky přebíráme veškerou odpovědnost za její poškození či její úplnou, resp. částečnou ztrátu.

Pojištění zásilek

Podle zák. čí 37/2004 Sb. o pojistném, má společnost KOTRLA a.s., uzavřenu pojistnou smlouvu Odpovědnosti za škodu silničního nákladního dopravce, vzniklou poškozením, zničením či pohřešováním přepravované zásilky. Na veškeré přepravované zásilky se vztahuje pojištění do výše 7 mil. Kč.